logo
Çağrı Merkezi;
+90 (216) 393 3232
Bize Yazın;
info@ezhar.com.tr

REACH Test

REACH

(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

REACH, Avrupa Birliği’nde kimyasal maddelere ilişkin mevcut bir çok mevzuatı  tek bir çatı altında toplayan bir AB tüzüğüdür.  REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Kimyasalların kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir.

REACH tüzüğü 18 Aralık 2006 tarihinde AB parlamentosu tarafından kabul edilerek  1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tüzüğün teknik,  bilimsel ve idari yönetimi için Helsinki’ de yerleşik Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) kurulmuştur.

REACH AMACI NEDİR?

-     İnsan sağlığı ve çevrenin daha üst düzeyde korunması amaçlanmaktadır 

-     Kimyasalları piyasaya süren insanları (üretici & ithalatçı/ihracatçı) kullanım amaçlarına ilişkin risklerin anlaşılması ve yönetiminden sorumlu tutmak

-     Maddelerin AB pazarında serbest hareketini sağlamak

-     AB kimya sanayinde rekabetin ve yenilikçiliğin arttırılması

-     Uluslararası gelişimlere uyum sağlanması

-     Hayvanlar üzerinde yapılmayan testlere teşvik etmek

-     WTO kapsamında AB’nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek

-     İç pazarın bütünlüğünün korunması

 ÜRETİCİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

-  Tasarlanmış salım yapan madde kaydı

-  SVHC (Yüksek risk taşıyan madde) bildirimi

*       CMR (Kanserojen, mutajen, üreme için toksik)

*       PBT (Kalıcı,Bİyo-birikimli ve toksik)

*       vPvB (Çok kalıcı & çok biyo-birikimli)

*       Endokrin bozucular

-  İzne tabi maddeler listesi

-  Kısıtlamalar listesi

-  Tedarikçi zinciri boyunca bilgi iletimi

*       Ürününüzde, ürün ağırlığına göre %0.1 ‘ i aşan SVHC bulunup bulunmadığı ölçülmelidir.

*       Test işlemi ürün düzeyinde yapılabilmektedir.

REACH, kendi adına üretim veya ihracat yapan tüm üreticiler ve ihracatçılar (yılda 1 tondan fazla miktarlarda) için gereklidir. Her madde (kayıttan hariç tutulanlar hariç) kayıt edilmelidir. Kayıtlı olmayanlar üretim veya ihracat izni verilmeyecektir. Bu durum Avrupa Birliği sınırları dışında ve Avrupa Birliğine ihracat yapan kuruluşlar içinde geçerlidir. REACH e göre kayıt hazırlıkları içermez. Buna rağmen hazırlık aşamasında olan maddelerde kayıt edilmek zorundadır

Avrupa birliği içerisindeki ve Avrupa Birliğine ihracat yapan üreticiler, kimyasal maddelerin güvenliğini kanıtlamakla sorumludurlar.

REACH, kendi adına üretim veya ihracat yapan tüm üreticiler ve ihracatçılar (yılda 1 tondan fazla miktarlarda) için gereklidir. Her madde (kayıttan hariç tutulanlar hariç) kayıt edilmelidir. Kayıtlı olmayanlar üretim veya ihracat izni verilmeyecektir. Bu durum Avrupa Birliği sınırları dışında ve Avrupa Birliğine ihracat yapan kuruluşlar içinde geçerlidir. REACH E gore kayıt hazırlıkları içermez. Buna rağmen hazırlık aşamasında olan maddelerde kayıt edilmek zorundadır.

Herhangi üretici, ithalatçı, ve alt kullanıcı, örneğin kritik veri koruması sebebiyle, bir üçüncü tarafı yetkili temsilcisi olarak atayabilir. Bu durumda gizli üretici, ithalatçı ve alt kullanıcıların kimlikleri diger başvuranlara gösterilmemelidir.

Üretici veya ihracatçıdan başka maddeyi kullanan alt kullanıcı, Avrupa Birliğinde kurulmuş doğal veya yasal kişi, kendisi veya üretim hazırlıkları için REACH ten etkilenebilir. Distribütörler ve tüketiciler alt kullanıcı değildir. Alt kullanıcılar kullandıkları maddelerin belirli kullanım için kaydedildiğinden emin olmalıdırlar. Eğer üretici maddeleri talep edilen kullanım için veya alt kullanıcının kendi kullanımlarının güvenilirliğini dikkate almasından dolayı kaydetmeme kararı veriyor ise üreticiler Avrupa Kimyasal Ajansı ile iletişim kuracaklardır.

REACH, 1 Haziran 2007 tarihinden itibaren geçerli olan kimyasallar konusundaki yeni Avrupa Birliği Yönetmeliğidir. Ana prensipleri şöyledir:

·         Kimyasal maddelerin kayıt işlemi

·         Kayıt dökümanlarının değerlendirilmesi ve maddelerin değerlendirilmesi

·         Maddelerin ruhsatlandırılması

·         Maddelerin sınırlandırılması ve yasaklanması

Avrupa Parlementosu ve Birliğinin yayınladığı Yönetmelik (EC) No. 1907/2006

·         Registration (Kayıt)

·         Evaluation(Değerlendirme)

·         Authorisation(Ruhsatlandırma)

·         Restriction of Chemical substances(Kimyasal maddelerin sınırlandırılması)

Hızlı çözüm için iletişime geçebilirsiniz