logo
Çağrı Merkezi;
+90 (216) 393 3232
Bize Yazın;
info@ezhar.com.tr

IP Test

IP  testinin ana standartı 60529 olmakla birlikte EN  60598 , EN60335 gibi birçok standartın kapsamına girmektedir.

60529  standartı beyan gerilimi 72,5 kV’u aşmayan elektrik donanımı için mahfazalarla sağlanan koruma derecelerinin sınıflandırılmasını kapsar.

 

IP (Ingress Protection ) derecelendirmesi, bir cihazın toza ve suya dayanıklılık düzeylerini ölçmek için kullanılan uluslararası bir standarttır.

Ürünün kullanıldığı yere ve kullanım alanına göre (Bina içi veya dışı vb.) belirlenen bu koruma sınıflarının seviyeleri, IP testleri sonrasında koruma derecelerini göstermek ve bu tür koruma ile ilgili ilave bilgileri vermek için IP (international protection) kodu ile gösterilmektedir. Ürünlerin kullanım yerine ve amacına uygun olarak üreticinin beyanı üzerine kontrolü yapılmakta ve ürünlere gerekli IP testi yapılarak istenilen koruma derecelerine uygun olup olmadığı belirlenmektedir.

IP derecelendirmede birinci karakteristik rakam, yabancı katı cisimlerin girişine karşı koruma derecesini; İkinci karakteristik rakam, su girişinden dolayı donanım üzerindeki zararlı etkilere ilişkin olarak mahfazalarla sağlanan koruma derecesini gösterir.

         Suya Karşı Koruma

Derece

Koruma

Açıklama

0

Korumasız

Cihaz mahfazasının suya karşı herhangi bir koruması yoktur.

1

Düşey damlama

Düşey olarak akan damlaların hiçbir zararlı etkisi olmamalıdır.

2

Damlama (15° eğik)

Mahfaza düşey doğrultunun her ikitarafında 15‘ye kadar herhangi bir açıda eğildiğinde düşey olarak akan damlaların hiçbir zararlı etkisi olmamalıdır.

3

Püskürme

Düşey doğrultunun her iki tarafında 60° ’lik açı içindeki su püskürtmelerinin hiçbir zararlı etkisi olmamalıdır.

4

Sıçrama

Mahfazaya karşı herhangi bir doğrultudan sıçrayan suyun hiçbir zararlı etkisi olmamalıdır.

5

Fışkırma

Mahfazaya karşı herhangi bir doğrultudan fışkıran suyun hiçbir zararlı etkisi olmamalıdır.

6

Güçlü Fışkırma

Mahfazaya karşı herhangibir doğrultudan fışkıran suyun hiçbir zararlı etkisi olmamalıdır.

7

Geçici Daldırma

Mahfaza basıncın ve sürenin standard şartlarında suya geçici olarak daldırıldığında zararlı etkilere sebep olacak miktarlarda su girişi mümkün olmamalıdır.

8

Sürekli daldırma

Mahfaza imalatçı ve kullanıcı arasında sağlanan ancak 7 rakamlıdan daha ağır şartlarda suya sürekli olarak daldırıldığında zararlı etkilere sebep olacak miktarlarda su girişi mümkün olmamalıdır.

 

 Hızlı çözüm için iletişime geçebilirsiniz  

                                          Yabancı Katı Cisimlere Karşı Koruma

Derece

Koruma

Açıklama

0

Korumasız

Katı cisimlerin erişimine karşı herhangi bir koruma yoktur.

1

Çapı 50 mm ve daha büyük olan yabancı katı cisimlere karşı korumalı

Küre çapı 50 mm olan cisim sondası tamamen girmemelidir.

2

Çapı 12,5 mm ve daha büyük  olan yabancı katı cisimlere karşı korumalı

Küre çapı 12,5 mm olan cisim sondası

tamamen girmemelidir.

3

Çapı 2,5 mm ve daha büyük olan yabancı katı cisimlere karşı korumalı

Çapı 2,5 mm olan cisim sondası hiçbir durumda  girmemelidir

4

Çapı 1,0 mm ve daha büyük olan yabancı katı cisimlere karşı korumalı

Çapı 1,0 mm olan cisim sondası hiçbir durumda girmemelidir.

5

Toza karşı korumalı

Tozun girmesi tamamen önlenemez, ancak cihazın uygun şekilde çalışmasına engel olacak veya güvenliği bozacak miktarda toz girmemelidir.

6

Toz geçirmez

Hiç toz girmez.