logo
Çağrı Merkezi;
+90 (216) 393 3232
Bize Yazın;
info@ezhar.com.tr

CE Belgesi

CE NEDİR?

CE TEKNİK DOSYA

CE İşareti ile ilgili AB tarafından çıkarılan direktiflerde, üreticiye ürünün direktifin öngördüğü gereklerin yerine getirildiğini ortaya koyan bir teknik dosya hazırlanması yükümlülüğü getirilmiştir.

Teknik dosya, ürünün niteliğine ve teknik açıdan eğer üretici uyumlaştırılmış standartlara uygun üretim yapmışsa bu standartlara, eğer üretici uyumlaştırılmış standartlara uygun üretim yapılmamış ya da kısmen uymuşsa, fakat direktifte belirtilen gereklere uymuşsa, bu uygunluğu kanıtlamak için gerekli işlemleri içermektedir. Yani ürünün CE işaretini taşımasını haklı gösterecek her türlü dökümanın bir araya getirilmesinden oluşmaktadır.

Teknik dosya terimi her direktifte bu isim altında yer almasına rağmen, nitelik olarak aynı içerikli bir doküman farklı isimlerle mutlaka istenmektedir. Örneğin, Oyuncaklar Direktifi’nde Teknik Dosya olarak isimlendirilirken, otomatik olmayan tartı direktifinde tasarım dökümanı, basit basınçlı kapşar direktifinde tasarım ve üretim dosyası isimleri kullanılmaktadır. Bu isim olarak farklı ancak içerik olarak beklentilerin aynı olduğu dosyalardır.

Teknik Dosya iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm uygunluk değerlendirme prosedürleriyle ilgili teknik verilerden oluşmaktadır.

Teknik Dosyanın birinci bölümünde şunlar yer alır;

·         Üretici adı, adresi ve ürünün belirlenmesi

·         Üretici tarafından uygulanan uyumlaştırılmış standartların listesi ve temel gerekleri yerine getirebilmek için yapılan işlemler,

·         Ürün tanımı

·         Ürün kullanma talimatı (varsa)

·         Ürün ayrıntılı planı (varsa)

İkinci Bölüm;

·         Test Raporları,

·         Ürünlerin ve işlevlerinin planları,

·         Tanımları,

·         Uygulanan Standartlar,

Teknik Dosya, kontrol amacıyla yetkililere sunulmak üzere hazır hale getirilmelidir. Bu yükümlülük, üretici ya da üretici AB dışında ise üreticinin AB içindeki yetkilisi tarafından yerine getirilebilir. Üretici AB dışında ve temsilcisi yoksa ürünü AB pazarına sunan kişi bu yükümlülüğü üstlenmektedir.

Üretici ya da diğer sorumlu kişi kontrol yetkilerine, öncelikle teknik verilerin açıklayıcı kısmı olan ilk bölümünü vermektedir. Dosyanın tamamı çok yönlü kontrolün yapılcağı durumlarda istenmektedir.

CE NEDİR ?

Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliği Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir zorunluluktur.’’CE’’ Markası adını Fransızca ‘’Avrupa’ya Uygunluk’’ anlamına gelen ‘’Conformité Européene’’ kelimelerinin baş harflerinden almıştır. Bu düzenleme, üreticilerin CE işaretini ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkındaki her türlü doküman üzerinde kullanmalarını zorunlu kılmaktadır.

CE işareti üreticilere, ürünlerinin bazı standartlara ve gereksinimlere uygunluğunu sağlama yükümlülüğünü verirken kullanıcılarından ürünün temel kalite ve güvenlik standartlarına uyduğunu bilmesini sağlar. CE Markası(işareti) pek çok kullanıcı tarafından bir kaliete sembolü olarak bilinmektedir, CE İşareti(belgesi), ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

CE Markası Avrupa Birliği’nde üretilen ve AB Direktiflerinden birinin veya bir kaçının kapsamına giren tüm ürünler için bir zorunluluk olduğu gibi AB üyesi olmayan ülkelerdeki ürünlerin AB içersinde satılabilmesi içinde gereklidir.

CE İşareti (CE Belgesi) Faydaları

·       CE İşareti ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar,

·       Sanayiciler, ulusal ve ulusalararası düzeyde ürünlerini pazarlayabilmek için, ürün üzerine ‘’CE’’ işareti koymak mecburiyetindedirler,

·       CE İşareti, ürünün AB Teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir,

·       CE İşareti, bir çeşit ürün pasaport işlevini görür,

·       CE İşaretini, yeni yaklaşım direktiflerine uygunluğun bir göstergesidir.

CE Belgelendirme Kapsamı / CE İşareti Direktifleri (Yönetmelik Mevzuatları)

1.     Alçak Gerilim Direktifi 2006/95 EC ve değişiklikleri

2.     Elektromanyetik Uyum Direktifi 89/336/ECC ve Değişiklikleri (Endüstriyel Mutfak İçin)

3.     Makine Emniyeti Direktifi 98/37/EC – 98/37/AT

4.     Kişisel Koruyucu Teçhizat Direktifi 89/686/EC- 89/66/AT

5.     Asansör Direktifi 95/16/EC – 95/16/AT

6.     Tıbbi Cihazlar Direktifi 93/42/ECC -93/42/AT

7.     ATEX Direktifi 94/9/EC – 94/9/AT

8.     Radyo Cihazları ve Telekomünikasyon Termninal Cihazları Direktifi 99/5/EC-99/5/AT

9.     Gürültü Direktifi 2000/14/EC – 2000/14/AT

10. Makine ve Alet Testleri (LVD,EMC VB.)(Endüstriyel Mutfak için)

11. Oyuncak Direktifi 88/378/EEC

12. Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Direktifi (2000/55/AT)

13. Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)

14. Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik (96/57/AT)

15. Ölçü Aletleri Yönetmeliği

16. İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT)

17. Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği

18. Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)

19. Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT)

20. Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)

21. Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği

22. Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT)

23. Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (93/15/AT)

24. Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

25. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

26. Gezi Tekneleri Yönetmeliği

27. Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

28. Gemi Teçhizat Yönetmeliği

Hızlı çözüm için iletişime geçebilirsiniz